Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Lørenskog kommune

Lørenskog kommune har akuttberedskap.

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon:
64 84 25 75 / 64 84 20 00
Faksnummer:
63 80 35 80
Åpningstider:
Mandag – torsdag kl. 16:00 – 01:00 Fredag kl. 14:00 – 03:00 Lørdag kl. 10:00 – 03:00 Søndag kl. 10:00 – 01:00. Bevegelige helligdager kl. 10:00-01:00.
Besøksadresse:
Barnevernvakten, Romerike Politikammer, Jonas Liesgt. 20, 2000 Lillestrøm
Postadresse:
Barnevernvakten, Romerike Politikammer, Jonas Liesgt. 20, 2000 Lillestrøm
Interkommunalt samarbeid:
Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum, Gjerdrum, Aurskog/Høland, Ullensaker, Nes, Nannestad, Eidsvoll, Skedsmo, Hurdal kommune

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Besøksadresse:
Tiltak og sosiale tjenester Barneverntjenesten Skårersletta 61, 1473 Skårer
Postadresse:
Tiltak og sosiale tjenester Barneverntjenesten Skårersletta 61, 1473 Skårer
Kommunens nettsider: