Akutt hjelp/116 111

En akutt situasjon betyr i praksis at noen kan ta skade om situasjonen ikke endres raskt. Barnevernvaktenes mandat er først og fremst å sikre at barn og unge har det trygt og får den omsorgen de trenger. De aller fleste situasjoner kan løses ved hjelp av råd og veiledning fra barnevernvakta. Det kan skje ved at barnevernvakta kommer hjem til familien eller familien kommer til barnevernvakta. I mange tilfeller vil også privat nettverk være en del av løsningen. Som regel er det den kommunale barneverntjenesten som følger opp familien videre.  

Alarmtelefonen for barn og unge

Dersom du bor i en kommune som ikke har egen barnevernvakt, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge. Det er gratis og den er åpen når barneverntjenesten er stengt. Alarmtelefonen er åpen i helgene og om nettene.

Telefonnummeret til Alarmtelefonen for barn og unge er 116 111. De kan også ta kontakt på e-post til alarm@116111.no  og på sms til 41 71 61 11. Hvis du ringer fra utlandet er nummeret 0047 95 41 17 55.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge på www.116111.no